Léčba astmatu

Astma je chronický zánět. Ten je možné mít pod kontrolou pouze při dlouhodobé a pravidelné preventivní léčbě.
Řešením astmatu tedy není krátkodobé zmírnění akutních potíží používáním (či nadužíváním) úlevových prostředků. Ty řeší pouze následek, nikoliv příčinu. Proto je nezbytná důsledná léčba pomocí protizánětlivých léků.

Astma je nemocí, která má dvě hlavní složky. Tou, kterou nemocný nejvíce vnímá, je zúžení průsvitu průdušek, a tím zhoršení průtoku nadechovaného a vydechovaného vzduchu. Tento stav je tím, co nemocného nejvíce trápí a co jej může dokonce ohrozit. Zúžení průdušek můžeme ovlivnit podáním léků, které uvolní křeč svaloviny ve stěně průdušek a tím znovu zvětší průchodnost dýchacích cest. Léky tohoto typu se dnes podávají hlavně inhalačně, i když je možno použít i některé léky ve formě tabletové nebo dokonce injekční. Inhalační forma je ovšem nejvýhodnější, protože působí nejrychleji přímo na místě, kde se hlavní problémy odehrávají – tj. v průduškách. Protože záchvat dušnosti může nastat náhle a nepředvídatelně, je třeba, aby takový lék nemocný nosil pořád s sebou a byl také řádně poučen, v jaké situaci a jak se takový lék má používat. Tuto skupinu léků označujeme jako léky „záchranné“, „úlevové“ nebo „uvolňující“. Podmínkou je, aby takový lék působil rychle a měl dostatečné uvolňující účinky.

Co se děje při astmatu

Průdušky při astmatu

Zdroj:

shutterstock

Z toho však jistě vyplývá, že akutní potíže astmatika jsou až následkem chronické zánětlivé reakce, která v průduškách probíhá. Akutní potíže působí látky uvolněné z nahromaděných buněk zánětu ve sliznici dýchacích cest.

Logicky tedy nejlepší cestou prevence akutních záchvatů je dobrá léčba alergického průduškového zánětu. Protože je tento zánět většinou důsledkem odpovědi přecitlivělého imunitního systému alergika na některé látky, které se vyskytují v prostředí, má jistě při ovlivnění zánětu význam i snížení kontaktu s těmito látkami. To platí především při alergii na roztoče, zvířata nebo pyly. Je jistě vhodné snažit se o snížení koncentrace roztočových alergenů v domácnosti, především v lůžku. Podobně je vhodné, aby se astmatik s výraznou přecitlivělostí na pyly nevystavoval zbytečně pylům v době plné pylové sezóny. Tato opatření sama o sobě ovšem nestačí k tomu, aby se astma zcela zklidnilo či aby jeho příznaky úplně vymizely. U naprosté většiny nemocných je třeba probíhající zánět potlačit, a to zejména vhodnou medikací.

Medikace

Hlavními léky s protizánětlivými účinky jsou v současné době kortikosteroidy. Tyto látky, odvozené od lidských hormonů vytvářených v nadledvinách, jsou vysoce protizánětlivě účinné. Široce se využívají v léčbě mnoha zánětlivých onemocnění. V případě astmatu se podařilo vyvinout jejich typy, které se dají podávat v inhalační formě. To je pro nemocné s astmatem obrovskou výhodou, protože se tak tyto léky mohou podávat v minimálních dávkách a přímo do průdušek. U léčby kortikosteroidy dochází ke snižování nežádoucích účinků až do té míry, že se mohou bez většího rizika podávat i po mnoho let.

Pokud je astma léčeno správně, pacienti:

  • netrpí nepříjemnými příznaky astmatu ve dne ani v noci
  • potřebují pouze malé nebo i žádné množství léků mírnících příznaky choroby
  • mají produktivní, fyzicky aktivní život
  • mají normální či téměř normální funkci plic
  • mají významně snížené riziko astmatických záchvatů

Máte-li astma, pak byste měli pravidelně navštěvovat lékaře. Mezi návštěvami lékaře je důležité zaznamenávat, jaký průběh mělo onemocnění, zda pociťujete zhoršení nebo zlepšení stavu.

Zkuste si prosím odpovědět na následující otázky:

  • Kolikrát vám za poslední měsíc bránilo astma vykonávání běžných činností?
  • Kolikrát se vám za poslední měsíc těžce dýchalo (měli jste pocit „lapání“ po dechu)?
  • Budíte se kvůli příznakům astmatu? Pokud ano, kolikrát za noc?
  • Kolikrát denně používáte úlevový prostředek k odstranění obtíží (inhalátor)?
  • Došlo za poslední měsíc ke změně (zlepšení/zhoršení) vašeho astmatu?

Formulář si můžete i stáhnout, vytisknout a vyplnit před každou návštěvou lékaře. Výrazně tím ulehčíte komunikaci s lékařem, který bude mít vždy k dispozici informace o vašem zdravotním stavu za poslední období.

Zdroj:

Pohunek P. Česká iniciativa pro astma, www.cipa.cz
©Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org