Inhalace není legrace

Češi to neumí s inhalátory! Minimálně každý druhý astmatik nebo člověk s obstrukční plicní nemocí se proto léčí špatně. A to se musí změnit.

Žádná pilulka nepomůže dýchacím cestám tak dobře jako lék, který je správně inhalován. Podaný v této formě se totiž dostává přímo do dýchacích cest, kde má rychlý a potřebný léčebný účinek. Inhalační cestou se podávají léky udržovací i léky úlevové. Udržovací léčba, které se také říká preventivní, se užívá dlouhodobě, působí proti zánětu a má držet projevy nemoci co nejvíc pod kontrolou. Kdo udržovací léky používá správně, má velkou šanci, že nebude potřebovat úlevovou (neboli záchrannou) léčbu. Ta se totiž používá pouze při akutním zhoršení příznaků. „Astma je v zásadě dobrá nemoc, až 95 % astmatiků mohou stávající možnosti léčby zbavit veškerých potíží,“ říká docent Milan Teřl z Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň. Zároveň ale dodává, že vzdor tomu více než polovina pacientů trpí každodenními potížemi a třetina zažívá těžká, až život ohrožující zhoršení. Čím to je? Leckdy si za to nemocní mohou sami, protože buď špatně užívají inhalátor, nebo si preventivní léčbu vysadí v domnění, že když jim je dobře, nepotřebují ji.

Děláte to blbě!

Výsledky průzkumu mezi českými pacienty podstupujícími inhalační terapii, tedy mezi astmatiky a lidmi trpícími chronickou obstrukční plicní nemocí, odhalily, že přes 50 % z nich používá inhalátor špatným způsobem. Jejich nemoci se tak nedostává potřebné léčby. „Inhalátor není ústní sprej! Když pacient lék vdechne špatně, třeba jen do úst nebo do krku, neléčí se. Účinná látka se totiž musí dostat až do průdušek,“ vysvětluje primář Stanislav Kos, předseda Českého spolku proti plicním nemocem. Když k němu pacient přijde s tím, že jeho léky nefungují, je to často kvůli tomu, že inhalaci – jednoduchými slovy pana primáře – „dělá blbě“. Stejně jako u zvládnutí jakékoliv jiné léčebné techniky platí, že aby bylo lehko v boji, bývá těžko na cvičišti. Pacient se proto nesmí rozpakovat ptát se a pod vedením zdravotníků se inhalaci musí naučit tak, aby ji před odchodem z ambulance uměl dobře.

Kde je chyba?

„Někteří pacienti před inhalací řádně nevydechnou nebo vydechnou do inhalátoru. Chybují rovněž ve špatné koordinaci stisknutí dávkovače a nádechu. V takovém případě zůstane lék v ústech a do plic se dostane jen jeho malá část. Totéž platí, pokud nemocný místo vdechnutí léku dech zadrží,“ popisuje časté chyby docentka Václava Bártů z plicního oddělení Medicon v Praze. Další častou chybou je, že pacient nedodrží dobu, na niž by měl zadržet dech. Dech se doporučuje zadržet zhruba na 5 až 10 sekund po vdechnutí léku, aby měla léčivá látka dostatek času zůstat v dýchacích cestách a nebyla vydechnuta.

Pestrý výběr

K dispozici je dnes několik druhů inhalátorů. Systémů existuje asi dvacítka. Používají se tlakové aerosolové inhalátory, to se léčivá látka uvolní tlakem ruky nebo přímo při nádechu. Dalším typem je inhalátor pro práškovou formu léku – jednodávkový, mnohodávkový nebo rezervoárový. „Lékař má dnes možnost individuálně každému nemocnému vybrat, co mu sedí více. Zároveň je však potřeba pacienta naučit správně zacházet s inhalátorem, opakovaně u něj kontrolovat inhalační techniku a případné potíže odhalit a odstranit. Jinak léčba nefunguje, jak má, a je to jednoduše kvůli tomu, že ji pacient vlastně neužívá,“ vysvětluje docentka Bártů. Hlavním zdrojem informací by měli být lékař, který léčbu předepisuje, a odborná zdravotní sestra, která pacienta učí správnou inhalační techniku. Poradit může také lékárník.

Naděje pro těžké astmatiky

„Některé vážně nemocné, kteří i přes řádně užívanou terapii stále trpí dušností a kašlem, jsme ještě nedávno mohli léčit pouze vysokými dávkami kortikosteroidů ve formě tablet, či dokonce infuzí,“ vysvětluje docent Milan Teřl. Novinkou u léčby pacientů, kteří trpí těžkými formami astmatu, je biologická léčba. Díky ní mohou lékaři snižovat nebo i úplně omezit podávání kortikosteroidů. Navíc má oproti nim výrazně méně nežádoucích účinků a je velmi dobře tolerována.
 
Víte, že...
S astmatem na světě žije asi 300 milionů lidí, z toho 800 tisíc Čechů. Na 300 tisíc českých pacientů se léčí s CHOPN.
 
FOTO: iStock.com