Konference Astma Zero představovala pokroky v léčbě

Astma postihuje v České republice okolo 500 tisíc lidí. Ačkoliv se jedná o poměrně dobře léčitelnou nemoc, zhruba 10 tisíc pacientů ji nedokáže ani pomocí medikace dostat plně pod kontrolu. Nejen proto Česká iniciativa pro astma uspořádala minulou středu online tiskovou konferenci Astma Zero.

Cílem bylo představit veřejnosti pokroky v biologické léčbě astmatu, která výrazně napomáhá nemocným zvýšit kvalitu života. Rovněž byly zmíněny souvislosti tohoto onemocnění se současnou pandemií koronaviru. Spolek Revenium se akce zúčastnil a přináší aktuální informace.

Fakta o astmatu

Astma je časté a závažné chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje dýchací cesty a dochází při něm k jejich zúžení a dlouhodobému zánětlivému postižení. Příznaky bývají nejhorší během noci a těsně po probuzení a k nejčastějším projevům patří opakující se sípání, svíravý pocit na hrudi, kašel a dušnost.

„Opakovaly se mi dušnosti, bylo to mnohem častěji, třeba dvakrát či třikrát do týdne. Najednou jsem nemohla fungovat bez podpůrných léků, dostávala jsem injekce s kortikosteroidy. Kolikrát jsem nebyla schopná přejít z místnosti do místnosti,“ uvedla ve videu paní Gabriela, pacientka s těžkým astmatem, která se ze zdravotních důvodů konference neúčastnila.
V drtivém počtu případů astma vzniká v dětství (až 63 %) a má dědičný základ. Ten nelze změnit, ale dá se předejít rizikovým faktorům, mezi které patří kouření, obezita či nadváha a nekvalitní vnitřní či vnější prostředí (plísně, smog). Právě zvyšující se výskyt astmatu v posledním desetiletí může souviset s měnícím se životním prostředím.

Léčba astmatu

Léčba astmatu spočívá v identifikaci faktorů, které nemoc spouštějí nebo zhoršují. Cílem je dosažení a udržení kontroly nad příznaky a prevence exacerbací (záchvatů) astmatu. To umožňuje zlepšit či udržet dýchací funkce, zabránit rozvoji nevratného zúžení dýchacích cest a zabránit úmrtí pacienta.

Známe dva druhy farmakologické léčby: pravidelná, dlouhodobá protizánětlivá terapie a tzv. úlevová léčba, která se užívá pro zmírnění příznaků nemoci. Tu pacienti často nadužívají, protože jim krátkodobě uleví.

Je však důležité dodržovat pravidelný léčebný postup. Faktem zůstává, že je nutné léčit příčinu astmatu, tedy vzniklý zánět v průduškách. Hlavními léky s protizánětlivými účinky jsou v současné době kortikosteroidy v inhalační formě. Ty snižují možnost jakýchkoliv nežádoucích účinků léčby, takže se mohou podávat bez rizika i po mnoho let. Je prokázáno, že jsou bezpečné i pro nejmenší děti.

Novinkou u léčby pacientů, kteří trpí těžkými formami astmatu, je tzv. biologická léčba. „Díky biologické léčbě můžeme také snižovat nebo i úplně omezit podávání kortikosteroidů ve formě tablet či infuzí. Navíc má proti nim výrazně méně nežádoucích účinků a je celkově velmi dobře tolerována,“ uvedl na konferenci doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D z Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň. Další výhodou biologické léčby je fakt, že velkou část jejího podávání lze – po předchozím zácviku pacienta nebo jeho okolí – svěřit do domácí péče. „Nemocný je tak zbaven často dlouhého cestování do léčebných center. V současné době přibývá další neocenitelný benefit domácího podávání – snížení rizika infekce nejen díky omezení cestování, ale i díky omezení návštěv zdravotnických zařízení,“ dodává docent Teřl.

V současnosti je vyvíjeno mnoho další slibných biologických preparátů k léčbě těžkého astmatu. Některé jsou již k dispozici v zahraničí a v České republice se čeká na nastavení podmínek úhrady zdravotními pojišťovnami.

Astma a koronavirus

Neléčené nebo nedostatečně léčené (tj. „nekontrolované“) astma může zvýšit riziko získání koronavirové infekce i zhoršit průběh koronavirového zápalu plic. Proto je více než kdy jindy třeba dodržovat předepsanou pravidelnou léčbu, tj. správnou dávku léků, a samozřejmě preventivní ochranná opatření.

„Pokud mají nemocní jakékoli problémy a astma se jim nedaří udržet pod kontrolou, doporučuji například svůj stav po telefonu konzultovat s odborníkem. V případě, že to individuální vybavení jednotlivých pracovišť umožňuje, je ideální online konzultace,“ uvedla MUDr. Irena Krčmová, CSc. z Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty v Hradci Králové. „Určitě však nedoporučuji u pacientů zvyšovat bez porady s lékařem paušálně léčbu, nebo léky naopak z obav z oslabení imunity a zhoršení průběhu covid-19 vysazovat. Léky podávejte důsledně a dobrou inhalační technikou podle předpisu lékaře,“ apeluje MUDr. Krčmová.

 

Celý článek na www.inspirante.cz