Nejčastější dotazy

Dá se astma úplně vyléčit?

Samotnou dispozici k alergické reakci zatím zcela vyléčit neumíme, neboť jde o celkové přeladění imunitní odpovědi organismu, které není možno v současnosti dostupnou léčbou normalizovat. Umíme ale dnes s vysokým stupněm účinnosti a bezpečnosti zánětlivou alergickou reakci v průduškách tlumit, a to do té míry, že nezřídka zcela vymizí. K tomu je ovšem často nutná léčba dlouhodobá, obvykle několikaletá, někdy ale i celoživotní. Tato léčba ale může být po dosažení normalizace zdravotního stavu podávána jen ve zcela minimálních udržovacích dávkách, které organismus nijak nezatěžují.

Jak poznám, že je moje astma dobře léčeno?

Nejlepší hodnocení léčby je podle jejího výsledku. Jestliže dnes víme, že včas léčené astma lze ve většině případů zklidnit natolik, že se příznaky vůbec nevyskytují nebo jsou jen naprosto minimální, pak je zřejmé, že u každého astmatu, které má častější příznaky nebo poruchu funkce plic, je potřeba kvalitu léčby zkontrolovat. Samozřejmě, že se stále setkáváme i s nemocnými, kteří přes velmi dobře vedenou léčbu častější příznaky mají, s nástupem moderní léčby je jich však zřetelně méně než dříve.

Můžu s astmatem normálně sportovat?

Dobře léčený astmatik může vykonávat prakticky jakoukoliv tělesnou zátěž, tedy i sport. Astmatiky můžeme najít i mezi slavnými olympijskými vítězi.

Jak se astma dostane?

Astma má, podobně jako alergie, určitý dědičný základ, na jehož podkladě se vnímavý jedince stává přecitlivělým na některé podněty, které jinak zdravému člověku nevadí (pyly, prach, roztoči, plísně). Základ této přecitlivělosti často vzniká již v dětství, může ale nastat i kdykoliv později, například při práci v rizikovém prostředí.

Mám alergickou rýmu. Může se z ní vyvinout astma?

Ano, alergická rýma, především při přecitlivělosti na pylové alergeny, je známým rizikovým faktorem pro vznik astmatu. Pokud by se objevily nějaké dechové obtíže, je třeba provést podrobnější vyšetření, hlavně spirometrii, a případně začít astma včas léčit.

Mohou astma dostat děti?

Ano, dnes vidíme plně rozvinuté astma i u dětí v kojeneckém věku. U těchto dětí je často strach ze stanovení diagnózy astmatu a ta je nahrazována různými náhradními názvy (astmatická bronchitida, spastická bronchitida apod.), což bohužel často vede k odkladu nasazení správné protiastmatické léčby. Dítě s poruchami dýchání by vždy mělo být řádně odborně vyšetřeno.

Může se na astma umřít?

Celkově lze říci, že úmrtí na astma po zavedení moderní preventivní léčby významně ubylo. Bohužel se však stále ještě s úmrtími na astma setkáváme. Bohužel na astma umírají občas i děti. Jde však především o případy, kde je astma dlouhodobě nestabilní, obvykle v důsledku nedostatečné nebo zcela zanedbané preventivní dlouhodobé léčby.

Jak mám léčit své astma v průběhu těhotenství?

Pro plod i matku je nejpodstatnější, aby astma bylo po celou dobu těhotenství dokonale pod kontrolou. Zhoršení stavu spojené s dechovými obtížemi matky je pro plod vždy větším ohrožením než jakákoliv léčba. Léky, kterými dnes astma léčíme, je možno užívat po celou dobu těhotenství, aniž by pro dítě znamenaly jakékoliv nebezpečí. Astmatičky musí v době těhotenství být pod zvýšeným dohledem svého lékaře, je třeba, aby o astmatu a jeho stavu byl průběžně informován i ošetřující gynekolog. Ani přerušovat kojení kvůli léčbě astmatu není nutné.

Zdroj:

www.cipa.cz