Astmatici a roušky

Roušky jsou jedním ze základních preventivních opatření nejen v souvislosti s onemocněním covid-19, ale také v souvislosti s obdobím respiračních onemocnění.

Astmatikům nebo alergikům mohou roušky i pomoci

V zimě roušky astmatikům pomáhají zvlhčovat a oteplovat vzduch, který dýchají. Rouška předchází tomu, aby astmatici vdechovali studený a suchý vzduch, který vysušuje sliznici v průduškách. Nedochází tak k jejímu stáhnutí a tím pádem k astmatickému záchvatu.

V pylové sezoně zase rouška zachytí alespoň část pylových částic, takže jich alergik vdechuje méně.

Je samozřejmě nezbytné, abychom roušku nosili podle hygienických doporučení. Jednorázové ústenky lze použít pouze jednou, a to do té doby, než zvlhnou, látkové roušky je třeba pravidelně vyvářet.

Astmatici se nemusí obávat

Při vydechování se naše plíce nezbavují toxických látek, které bychom kvůli nošení roušky vdechovali zpět. Roušky také nejsou natolik těsné, aby docházelo k vdechování výrazně nižšího objemu kyslíku, a naopak abychom zpětně vdechovali příliš mnoho oxidu uhličitého. 

Není ani pravděpodobné, že by rouška sama o sobě vyprovokovala stah průdušek a astmatický záchvat. Pokud roušku subjektivně vnímáme jako překážku při dýchání a pociťujeme i obavu z nákazy, může na základě psychické nepohody dojít ke zhoršení našeho zdravotního stavu. Pokud nemocný astmatem pociťuje při nošení roušky problémy s dýcháním, pravděpodobně nemá své astma pod kontrolou a měl by vše probrat se svým ošetřujícím lékařem.

Prevence je základ

Během koronavirové epidemie i v obdobích s větším výskytem respiračních onemocnění je více než kdy jindy nutné dodržovat předepsaný léčebný režim a užívat pravidelně předepsané léky. Dbejte na správnou inhalační techniku a samozřejmě se řiďte zásadami preventivních ochranných opatření.