Dechová cvičení

O dechovém cvičení a jeho významu pro lidský organismus již bylo napsáno nespočet informací, přesto každá další aktivita, připomínající význam správného dýchání se vždy setká s velmi dobrým ohlasem. Věříme, že tomu bude i tentokrát a doporučená dechová cvičení vám přinesou pozitivní zážitek z efektivního dýchání a tím i příjemný pocit z vnímání vlastního těla.

Dýchání je automatická činnost

Jedná se o klidné, uvolněné a tiché dýchání bez úsilí a v pravidelném rytmu nádechu a výdechu. Jak uvádí filosof Lao Tse již v 6. století př. n. l. “Dokonalý člověk dýchá tak, jako by ani nedýchal.” Automatiku dýchání většina populace vůbec nevnímá, ale pouze do okamžiku, kdy do této vitální funkce zasáhne rušivý element. Jako názorný příklad lze uvést „pouhou“ rýmu: neprůchodný až ucpaný nos nás nutí dýchat pouze ústy a dýchání se pro nás stává intenzivní, nepřirozené, protože vyžaduje mnoho úsilí a vede k rychle nastupující únavě.

Příprava na dechová cvičení

Dříve, než se rozhodnete zahájit dechová cvičení, je třeba na tuto náročnou práci správně připravit dechové ústrojí a svaly trupu. Jsou to dvě podstatné složky pohybového systému, od kterých se odvíjí nejen správně provedené dýchání, ale také plně a nerušeně prožitý den bez bolestí zad a především bez stísněné obavy, kdy nás dýchání zradí!
Nejlépe je začít již při ranním procitnutí na lůžku, stačí jednoduchý cvik, který protáhne sice odpočaté, ale ztuhlé svaly hrudníku a velké svaly zad. Nejúčinnější jsou cviky s rotační složkou, například rotace trupu vsedě na lůžku s otočením hlavy na obě strany, jak ukazují obrázky 1 a 2.

 

Obr. 1 Rotační pozice trupu s protažením svalů trupu


Obr. 2 Rotace hlavy do protisměru k otočení trupu

Dechové trenažéry

Dechová cvičení, kdy jen převládá opakující se nádech nosem a výdech ústy, stále patří k základním doporučením. Bohužel ale nepřináší pacientům žádnou objektivní zpětnou kontrolu, zda nádech i výdech provedli správně. Pro pacienty, kterým lékaři doporučili začít s dechovým cvičením, ale i pro ty, kteří mají zájem zlepšit svou dechovou kondici, jsou v dnešní době určeny dobře dostupné dechové trenažéry, které dělíme na nádechové a výdechové. Před začátkem dechového cvičení s trenažéry je nutné se vysmrkat, nos musí být pokud možno průchodný.

  • Nádechové trenažéry jsou určeny ke snadnějšímu a rychlejšímu dosažení kvalitně provedeného, tedy plynulého vdechu (inspirium) a odpočinkovému zastavení dýchání na konci nádechu.
  • Výdechové trenažéry pomáhají navodit pomalý výdech (exspirium) a krátké zadržení výdechu na jeho konci.
  • Všechny trenažéry poskytují okamžitou a opakovanou zpětnou vazbu o aktuálně dosaženém dechovém výkonu.
  • Jako výborný start dechových cvičení se osvědčilo používat jeden trenažér pro nádech a jeden pro výdech.
  • Vždy je dobré začít s jednoduchým, ale účinným trenažérem, který vyvolá změny v proudění vzduchu v dýchacích cestách a postupně odstraní chybné dechové návyky. V praxi se osvědčil nádechový CliniFlo a výdechová Acapella green (zelená), které vidíte na obrázku 3 a 4.

Obr. 3 CliniFlo – nádechový trenažér

CliniFlo má příjemný a názorný design, dýchání s tímto aparátkem si každý rychle osvojí a velmi snadno naučí. Trenažér se sestaví podle návodu. Cvičební postup dýchání je podrobně popsán v přiloženém letáčku.


Obr. 4 Acapella green (zelená) – výdechový trenažér

Acapella green je výdechový trenažér, který funguje na principu výdechového odporu, který vytváří v dýchacích cestách jemné a příjemné vibrační chvění. I velmi nízký odpor přinutí svaly k většímu pracovnímu úsilí. Aktivně provedený výdech se postupně prodlužuje, je pomalý, navozuje celkově klidné, uvolněné dýchání a dech se při následném nádechu rozhostí do celých plic. Cvičební postup dýchání s Acapellou je podrobně popsán v přiloženém letáčku.

Dechová cvičení s využitím trenažérů vedou k uvolněnému dýchání, mají antistresový účinek a pomáhají předcházet záchvatům ztíženého dýchání. Pacienti však nejvíce oceňují, že trenažéry pomáhají k dokonalejší aplikaci inhalačních léků, které jim lékaři doporučují užívat v rámci hesla Měj své astma pod kontrolou!

 

Tento text jsme připravili ve spolupráci s:
doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
respirační fyzioterapeut, mezinárodní lektor ACT/RFT