Dechová rehabilitace

Dechová rehabilitace je podpůrnou, ale významnou metodou léčby astmatu

Dechová cvičení jsou již dlouho součástí léčebné rehabilitační péče a používají se v řadě léčebných postupů. Dechová cvičení mohou výrazným způsobem zlepšit kvalitu života astmatických pacientů. Pomáhají zmírnit dechové obtíže, nejčastěji dušnost a kašel, zlepšují fyzické a pohybové schopnosti nemocného. Respirační fyzioterapie zlepšuje hygienu a průchodnost dýchacích cest, snižuje nadměrný odpor v dýchacích cestách a usnadňuje tak dýchání.

Správné postavení těla a správné dýchání jdou ruku v ruce

K dýchání nepotřebujeme jen plíce a dýchací cesty, ale také bránici, kosterní svaly a hrudní koš. Správný postoj těla má proto výrazný vliv na dechové funkce a naopak.

Dechová gymnastika

Dechová gymnastika je základním rehabilitačním postupem, kdy aktivní pohyb těla je současně prokládám dýcháním s cílem zlepšit fyzickou kondici. Pro všechny astmatiky je účinným terapeutickým prostředkem. Je ale třeba provádět ji správně. S vhodnými cviky vám nejlépe poradí fyzioterapeut nebo rehabilitační lékař, který vám doporučí nejúčinnější cviky s ohledem k vašim individuálním obtížím. Následné cvičení v domácím prostředí je vhodné provádět nejméně jednou denně a to pravidelně, protože při vynechání cvičení se rychle ztrácí již dosažený účinek. K tomu, abyste chytře a správně dýchali, je třeba vnímat detaily dýchání, proto pravidelně své cvičení konzultujte s fyzioterapeutem nebo rehabilitačním lékařem.

Dechová cvičení a děti

U dětí doporučujeme spojit cvičení se zábavou. Můžete například vložit širší slámku, alespoň 1 cm širokou, do sklenice vody a nechat dítě „bublat“. Nechte je při tom střídat různou intenzitu a rychlost výdechu. Vhodné je také využít herní dechové pomůcky, například Kouzelný míček. Velmi prospěšné je společné zpívání s dětmi a u větších dětí hra na flétnu.

Další informace a návody na cvičení najdete na ZDE

Tento text jsme připravili ve spolupráci s:
doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
respirační fyzioterapeut, mezinárodní lektor ACT/RFT