Astma je závažné chronické onemocnění. Postihuje 300 milionů lidí na světě a asi 800 tisíc lidí v ČR.

Nemocného ohrožují astmatické záchvaty, které jsou vyvrcholením zánětlivého procesu v průduškách.

Riziko astmatických záchvatů snižuje pouze dlouhodobá preventivní léčba.

Astma je chronický zánět – musí být léčeno účinně a pravidelně.

Dotazník:

Snažíme se stále posouvat naše služby, proto nás zajímá, kdo navštěvuje stránky astmazero.cz a facebook AstmaZero. Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku, na oplátku vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu o novinkách a akcích ze světa astmatu.

Označte odpověď
E-mail

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., je ředitelem obecně prospěšné společnosti Česká iniciativa pro astma (ČIPA). V roce 1996 byl jedním z jejích zakladatelů. Dlouhodobě pracuje jako dětský plicní lékař na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN v Motole v Praze. Profesor Pohunek se aktivně zabývá dětskou pneumologií, bronchoskopií i fyziologií a patologií dýchání. Jedním z jeho celoživotních témat je průduškové astma.

Počet osob s astmatem neustále roste

Podle odhadů bude mít do šesti let astma nebo alergii až polovina obyvatel Evropské unie. Proč nemocných přibývá? Jak se můžeme těmto potížím bránit a co naopak neléčené astma může způsobit? Podívejte se na rozhovory s profesorem Petrem Pohunkem odvysílané  5. května 2021 ku příležitosti Světového dne astmatu.

Pořad Nový den, CNN Prima News, 5. 5. 2021

Pořad Sama doma, Česká televize, 5. 5. 2021

O projektu Astma Zero

Česká iniciativa pro astma (ČIPA) se připojuje k celosvětové kampani Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým záchvatům.

Astma je chronická závažná nemoc, která ve světě postihuje až 300 milionů lidí, u nás se jedná o minimálně 800 tisíc nemocných. Astma se projevuje zánětem v průduškách, není-li léčen, může vyvrcholit astmatickými záchvaty. Tento zánět však umíme léčit! Důležitá je dlouhodobá preventivní léčba zánětu, která umí snížit reaktivitu průdušek, a tím i riziko astmatických záchvatů.

Projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s možnostmi prevence astmatu s důrazem na dlouhodobou a pravidelnou léčbu. Pak je možné astmatickým záchvatům předcházet, a zlepšit kvalitu života pacientů.

Astma je chronický zánět, musí být léčeno účinně a pravidelně! Pokud je astma léčeno správně, pacient se nemusí nijak výrazně omezovat a může vést zcela plnohodnotný život.

Zdroj:

Cullinan P. Asthma in adults. In: European Lung White Book. Sheffield, UK: ERS Publications Office: 138–147.
©Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org
Česká iniciativa pro astma, www.cipa.cz
Ulekare.cz