Nulová tolerance k astmatickým záchvatům

POČET OSOB S ASTMATEM NEUSTÁLE ROSTE

O projektu Astma Zero

Spolu s Českou iniciativou pro astma jsme se v roce 2019 připojili k celosvětové kampani Astma Zero a vyhlásili nulovou toleranci k astmatickým záchvatům. Astma se projevuje zánětem v průduškách, který může bez léčby přejít v astmatický záchvat. Důležitá je tedy preventivní léčba zánětu, která umí snížit reaktivitu průdušek, a tím i riziko astmatických záchvatů.
Naším cílem je poskytnout vám důležité informace o tom, jak astma léčit, jak mu předcházet a hlavně – jak vést plnohodnotný život zcela bez astmatických záchvatů.

Astma je chronický zánět. Musíme ho léčit účinně a pravidelně.

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.,
garant projektu Astma Zero
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. je ředitel a jeden ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Česká iniciativa pro astma (ČIPA). Dlouhodobě pracuje jako dětský plicní lékař na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN v Motole v Praze. Aktivně se zabývá dětskou pneumologií, bronchoskopií i fyziologií a patologií dýchání.
PROF. MUDR. Petr Pohunek, CSc.
                                           CZ-5710